Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Missing unaccompanied minors in the EU, Norway and the UK

Att ensamkommande barn försvinner är ett fenomen som har uppmärksammats runt om i EU. EMN har publicerat en Inform om barns försvinnande och hur EU:s medlemsstater hanterar detta på en nationell och europeisk nivå.

Att ensamkommande barn försvinner är ett fenomen som har uppmärksammats runt om i EU och dess medlemsländer och av flera olika frivilligorganisationer och internationella organisationer. Denna nya Inform från EMN, vilken tagits fram i samarbete med internationella organisationer, EU-organ, och frivilligorganisationer ger en övergripande bild av hur detta fenomen hanteras inom EU:s medlemsstater. Några av de frågor som Informen försöker besvara är vilka policies och procedurer som finns för att registrera och följa upp barn som försvunnit inom EUs medlemsstater, Norge och Storbritannien och hur detta kan leda till ett bättre hanterande av problemet.

Missing unaccompanied minors in the EU, Norway and the UK Pdf, 647.3 kB, öppnas i nytt fönster.