Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Migranter får rätt information och stöd för ett mer hållbart återvändande

Återvändanderådgivningen spelar en avgörande roll. Det vill säga att migranter får korrekt information vid rätt tillfälle och stöd för att både kunna planera och förbereda ett återvändande och åter integreras i det land hen ursprungligen kommer ifrån.

För mer information om hur återvändanderådgivningen ser ut inom EU samt Norge har EMN publicerat tre olika EMN Informs. En sammanställning som belyser återvändanderådgivningen ur tre olika perspektiv: aktuell policy och praxis, utbildning och stöd för de som håller i rådgivningen och sist men inte minst vilka insatser som finns för att sprida och informera om återvändanderådgivningen. Dokumenten finns publicerade längst ner i nyheten.

Informationen har sammanställts av EMN centralt utifrån det underlag som har inkommit från aktuella länder. EMN SE har tillsammans med Migrationsverket, Polismyndigheten och Svenska Röda Korset tagit fram underlag gällande Sverige. Informationen vänder sig framförallt till de som arbetar med återvändande men kan också vara av intresse för myndigheter, forskning, frivilligorganisationer och media för att belysa god praxis och utmaningar på området.

EMN Inform return counselling 2019 Pdf, 811.2 kB, öppnas i nytt fönster.

EMN Inform support and training for return counsellors final Pdf, 269.9 kB, öppnas i nytt fönster.

EMN Inform policies and pratices on outreach and return final Pdf, 286.8 kB, öppnas i nytt fönster.