Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Kortrapport 4 om covid-19

EMN och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) samarbetar i en serie på fem kortrapporter om hur pandemin påverkar migrationen på olika sätt i EU-länderna, Norge och Storbritannien. Den fjärde publikationen "The impact of covid-19 on remittances in EU and OECD countries” är nu publicerad.

EMN Inform är en kortrapport som innehåller aktuell och komparativ information i en särskild fråga. Denna inform ger en bild av vilka utmaningar som finns när det gäller remitteringar och vad EU- och OECD-länderna gör för att mildra effekterna av Covid-19. Pandemin påverkar på många olika sätt, till exempel har många arbetskraftsmigranter förlorat sina arbeten och därmed möjligheten att bidra ekonomiskt hemmavid. Samtidigt har de som blir beviljade arbetstillstånd problem att ta sig till EU- och OECD-länderna för att påbörja anställning. Före Covid-19 beräknades att en migrant skickade hem i genomsnitt 15 procent av sin inkomst. Remitteringar kunde tidigare omfatta 10-30 procent av ett mottagarlands BNP beroende på storleken av dess ekonomi. Världsbanken beräknar nu att remitteringarna kommer att minska med cirka 14 procent under 2021.

Läs och ladda ner denna EMN Inform Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

EMN och OECD anordnade den 1 december 2020 ett webinar på kortrapporten. Det finns nu tillgängligt på Youtube.

Se webbinariet som anordnades i samband med publiceringen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

EMN följer och rapporterar kontinuerligt om hur covid-19 pandemin påverkar asyl och migration i EU-länderna, Norge och Storbritannien. Nästa publikation kommer att fokusera på återvändande.