Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Kortrapport 3 om covid-19

EMN och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) samarbetar i en serie på fem kortrapporter om hur coronapandemin påverkar migrationen på olika sätt i EU-länderna, Norge och Storbritannien. Den tredje kortrapporten "Maintaining labour migration in essential sectors in times of pandemic" är nu publicerad.

En inform är en kortrapport som innehåller aktuell och komparativ information i en särskild fråga. Denna inform visar att majoriteten av EU-länderna trots allmänt inreseförbud infört undantag för migranter som till exempel utför nödvändiga funktioner på arbetsmarknaden. Jordbruk och hälso- och sjukvård är två tydliga och vanliga exempel på sektorer där undantag gjorts. EU-länder som infört omfattande restriktioner för att begränsa smittspridningen av covid-19, till exempel karantänkrav, har ofta mildrat dessa för arbetsmigranter som haft nödvändiga funktioner. Flera EU-länder har också vidtagit åtgärder för att underlätta tillgången till arbetsmarknaden för olika grupper av tredjelandsmedborgare som redan befinner sig i länderna, till exempel asylsökande och studenter.

Läs och ladda ner denna EMN Inform Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

EMN och OECD anordnade den 21 oktober 2020 ett webinar på kortrapporten. Det finns nu tillgängligt på Youtube.

Se webbinaret som anordnades i samband med publiceringen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

EMN följer och rapporterar kontinuerligt om hur coronapandemin påverkar asyl och migration i EU-länderna, Norge och Storbritannien. Remitteringar och återvändande är ämnen som kommande inform ska täcka.