Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Kortrapport 2 om covid-19

EMN och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) samarbetar i en serie om fem kortrapporter om hur coronapandemin påverkar migrationen på olika sätt i EU-länderna, Norge och Storbritannien. Den andra kortrapporten “Impact of COVID-19 on international students in EU and OECD Member States” är nu publicerad.

En inform är en kortrapport som visar aktuell och komparativ information i en särskild fråga. Denna inform tar bland annat upp att coronapandemin gjort det svårare för internationella studenter att bli antagna till utbildningar och att resa. Vissa universitet har även periodvis varit stängda. Antagningsförfaranden har också ändrats och onlinekurser har i länderna inneburit olika regler för om uppehållstillstånd ska ges. Många länder har genomfört tillfälliga åtgärder för att underlätta de ekonomiska konsekvenserna för internationella studenter på grund av pandemin, till exempel genom stödprogram eller utökade möjligheter att arbeta.

EMN följer och rapporterar kontinuerligt om hur coronapandemin påverkar asyl och migration i EU-länderna, Norge och Storbritannien. Remitteringar och återvändande är några av de ämnen som kommande inform ska täcka.

EMN och OECD anordnade den 17 september 2020 ett webbinar på kortrapporten. Det finns nu tillgängligt på Youtube.

Läs och ladda ner denna EMN Inform med bilaga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Se webbinaret som anordnades i samband med publiceringen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Presentation 1 EU action in the field of legal migration Pdf, 163.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Presentation 2 EMN OECD Inform – Impact of Covid-19 on international students in EU and OECD Member States Pdf, 339.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Presentation 3 The COVID-19 Pandemic and its impact on international student migration Measures taken in non-EU OECD countries Pdf, 176.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Presentation 4 Federal Ministry of Education and Research – Good practice example: Germany Pdf, 333 kB, öppnas i nytt fönster.