Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

EMN-studie om medborgarskap publicerad

EMN-studien Pathways to citizenship for third-country nationals in the EU Member States är ute nu. Studien har genomförts i nästan alla EU-länder samt Norge.

Förutom de nationella rapporterna finns studien också publicerad som en EU-komparativ syntesrapport där man kan se likheter och skillnader länderna emellan. Frågan om medborgarskap har blivit mer och mer aktuell i Sverige under senare år. Antalet ansökningar om medborgarskap har ökat och har blivit en största ärendekategorin hos Migrationsverket. Frågan om språkkrav för beviljas medborgarskap blev igen aktuell genom den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern och Liberalerna (73-punktsprogrammet). För närvarande pågår en utredning om de föreslagna förändringar av reglerna som ska redovisas till regeringen den 15 oktober 2020. Utredningens slutbetänkande kommer den 1 maj 2021.

EMN-studien tittar på regelverket för att bli medborgare i Sverige, och täcker in de förändringar som gjordes i lagen om medborgarskap 2015. Den förklarar hur en ansökan och anmälan om medborgarskap går till, vilka reglerna och kraven är och tar upp grupper som det finns särskilda regler för, till exempel barn och statslösa. Studien diskuterar även dubbelt medborgarskap, medborgarskapets eventuella betydelse för integration och inträde på arbetsmarknaden samt redovisar den politiska- och offentliga debatten om medborgarskap. Bland mer specifika frågor tar den till exempel också upp erfarenheterna av medborgskapsceremonierna för nya medborgare och de olika yrken där svenskt medborgarskap krävs.

Syntesrapporten visar bland annat att det finns många likheter mellan EU-länderna i medborgarskapsfrågan, men också betydande skillnader. De krav som ställs varierar till exempel mycket, liksom vilka dokument som sökande ska visa upp, vilka kostnaderna är för ansökan och om dubbelt medborgarskap godkänns.

Rapporterna finns att ladda ner på sidan för studier och rapporter 2019