Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Årsrapport om migration och asyl publicerad

En viss ökning av asylansökningar och förbättrad mottagningskapacitet. Det är två av trenderna som syns i årsrapporten för 2019, ”EMN Annual Report on Migration and Asylum”.

EMN publicerar varje år en årsrapport, ”EMN Annual Report on Migration and Asylum” som sammanfattar de viktigaste händelserna och trenderna gällande asyl och migration inom EU och Norge under året som varit. Årsrapporten om migration och asyl för 2019 Pdf, 8.6 MB, öppnas i nytt fönster. ger en omfattande översikt över den nationella utvecklingen i EU och Norge. En viss ökning av asylansökningar, förbättrad mottagningskapacitet, nya integrationsåtgärder, utökade möjligheter att på legal väg ta sig till EU, samt ytterligare stöd för att återvända till sitt hemland var några av de viktigaste trenderna under 2019.

För en mer kortfattad rapport om utvecklingen i Sverige se den nationella rapporten Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster. som tar upp de största förändringarna under 2019 vad gäller både legal och illegal migration och specifika ämnen såsom ensamkommande barn, människohandel och medborgarskap. Vill man ha kortare sammanfattningar av syntesrapporten finns en Flash Pdf, 334.1 kB, öppnas i nytt fönster. och Inform Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster. att läsa.

Alla rapporterna finns att ladda ner på sidan för policyrapporter och faktablad