Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Nätverkskonferens 2016

Den 13 oktober 2016 höll EMN:s svenska kontaktpunkt en nätverkskonferens i Stockholm på temat "Resettlement in Sweden and Europe - what works?".

Bild från konferensen med några personer på scenen

Foto: Marie Bengtsson, Migrationsverket

Närbild på några personer bakom ett bord på scenen

Foto: Marie Bengtsson, Migrationsverket

Presentationerna som hölls på konferensen finns att ladda ner längst ner på den här sidan.

Temat för konferensen var kopplat till en av studierna som EMN har genomfört under 2016 – "Resettlement and Humanitarian Admission Programmes in Europe – what works?". Syftet med konferensen var att ge en inblick i hur vidarebosättning fungerar i praktiken, både i Sverige och i andra länder, och att diskutera hur befintliga program kan vidareutvecklas.

Konferensen introducerades av Oskar Ekblad från Migrationsverket samt Kerstin Lindblad från Svenska Justitiedepartementet. Kerstin Lindblad informerade bland annat om att Sverige kommer att öka sin årliga kvot för vidarebosättning från dagens 1 900 personer till 3 400 under 2017 och 5 000 under 2018.

Konferensen följdes sedan av en panel på temat ”Resettlement – lessons learned and new policy initiatives”. Peter O’Sullivan från UNHCR talade om vidarebosättning som en lösning på storskaliga flyktingkriser. Aleksandar Romanovic från EU-komissionen berättade vidare om framtidens ramverk för vidarebosättning till EU. Kommissionen presenterade nyligen ett förslag på ett gemensamt EU-system för vidarebosättning som nu diskuteras inom Europeiska Unionens råd och i Europaparlamentet. Panelens tredje talare var Malin Björk, svensk ledamot i Europaparlamentet. Hon kommenterade kommissionens förslag och presenterade Europaparlamentets syn på det. Hanne Beirens från Migration Policy Institute Europe, talade om vidarebosättning som ett viktigt element i EU:s politik gällande asyl och migration samt internationell forskning om vidarebosättning. Panelsens siste talare var Maurice van der Velden från EMN:s service provider ICF International. Han presenterade resultat och slutsatser av EMN:s studie ”Resettlement and humanitarian admission in Europe – what works.

Efter pausen var det dags för dagens andra panel som fokuserade på nationella program och bestod av Joy Johnston, UK Syrian Resettlement Programme, Home Office (Storbritannien), Janne Grote, Federal Office for Migration and Refugees (Tyskland), Mattia Vitiello, National Research Council (Italien) samt Mantas Jersovas, IOM Vilnius Office (Litauen). Samtliga deltagare presenterade respektive lands studie om vidarebosättning. Panelen visade hur olika de nationella regelverken för vidarebosättning ser ut idag.

Efter lunch presenterade Oskar Ekblad och Suad Ali från Migrationsverket en överblick över Sveriges vidarebosättningsprogram. Med sig hade de två representanter från Åre kommun, Martin Söderström and Mattias Sjölund. De berättade hur de arbetade med att ta emot kvotflyktingar och hur vidarebosättning bidragit till återväxten i Åre kommun.

Efter eftermiddagskaffet presenterade Conny Larsson, Denise Thomsson och Leila Nielsen från Migrationsverket mål, arbetsmetoder och förväntade resultat för projektet EU-FRANK. EU-FRANK står för “Facilitating Resettlement and Refugee Admission through New Knowledge”. Det är ett EU-finansierat projekt som syftar till att ge operativt stöd till EU-medlemsstater för att hjälpa dem utveckla och genomföra välfungerande vidarebosättningsprogram.

Oskar Ekblad och Bernd Parusel summerade sedan konferensen och betonade vikten av fortsatt internationellt utbyte av information och erfarenheter kring vidarebosättning. De uttryckte en förhoppning om att EMN-studien kan fungera som ett bra faktaunderlag som andra aktörer och politiska beslutsfattare kan bygga vidare på.

Bland de över 100 deltagarna fanns företrädare för olika svenska myndigheter, departement, kommuner och frivilligorganisationer samt nationella EMN-kontaktpunkter och olika organisationer från andra EU-länder.