Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Publicerade studier och rapporter 2019

Migratory pathways for start-ups and innovative entrepreneurs in the EU

EU-flagga

Nationell rapport

Rapporten beskriver det svenska regelverket för att attrahera, ta emot och bibehålla startup-företagare och innovativa entreprenörer från tredje land.

Migratory Pathways for Start-Ups and Innovative Entrepreneurs in the European Union

Ungdom med resväska

EMN Inform och EMN Flash

Kortrapporterna sammanfattar resultat och slutsatser från syntesrapporten om startupföretagare och innovativa entreprenörer.

Syntesrapport

Rapporten visar och jämför regelverken i medlemsstaterna för att ta emot och attrahera startup-företagare och innovativa entreprenörer från tredje land. Den ger även en översikt över näringslivsklimatet för innovativt nyföretagande, särskilt ekosystemen för startups, och över hur medlemsstater kan arbeta med att skapa förutsättningar för att startupföretagare från tredje land stannar i medlemsländerna.