Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Publicerade studier och rapporter 2019

Migratory pathways for start-ups and innovative entrepreneurs in the EU

EU-flagga

Nationell rapport

Rapporten beskriver det svenska regelverket för att attrahera, ta emot och bibehålla startup-företagare och innovativa entreprenörer från tredje land.