Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Publicerade studier och rapporter 2018

Impact of visa liberalisation on countries of destination

EU-flagga

Nationell rapport

Rapporten beskriver hur viseringsfriheten har påverkat Sverige inom flera olika områden så som asyl och kategorier av reglerad invandring som arbetstagare och studenter.

Understanding Migration in the European Union. Insights from the European Migration Network 2008-2018

EU-flagga

EMN 10 Year Anniversary Report

Rapporten summerar EMN:s bidrag under det senaste decenniet genom ad-hoc frågor, studier, informs och årliga rapporter.

Safe Countries of Origin

EMN Inform kartbild

EMN Inform
Kortrapporten handlar om hur konceptet ”säkra ursprungsländer” används i olika EU-medlemsstater.

Attracting and retaining foreign startup founders

EMN Inform kartbild

EMN Inform
Kortrapporten visar hur EU-medlemsstaterna attraherar utländska nyföretagare.