Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Publicerade studier och rapporter 2017

Challenges and practices for establishing the identity of third-country nationals in migration procedures

Syntesrapport

Rapporten beskriver hur medlemsstaterna arbetar med att säkerställa sökandes identitet i olika migrationsprocesser

EMN Inform

Kortrapporten sammanfattar resultat och slutsatser från syntesrapporten om identitetsfrågor

Migrants’ movements through the Mediterranean

EMN Inform

Rapporten analyserar vanliga migrationsrutter till EMN samt trender vad gäller antalet asylsökande i olika EU-medlemsländer