Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Publicerade studier och rapporter 2017

The changing influx of asylum seekers in 2014-2016

omslagsbild

Nationell rapport

Rapporten undersöker hur länderna har påverkats av det kraftigt ökande antalet asylsökande under perioden 2014-2016.

Challenges and practices for establishing the identity of third-country nationals in migration procedures

Syntesrapport

Rapporten beskriver hur medlemsstaterna arbetar med att säkerställa sökandes identitet i olika migrationsprocesser

EMN Inform

Kortrapporten sammanfattar resultat och slutsatser från syntesrapporten om identitetsfrågor

Migrants’ movements through the Mediterranean

EMN Inform

Rapporten analyserar vanliga migrationsrutter till EMN samt trender vad gäller antalet asylsökande i olika EU-medlemsländer

The effectiveness of return in EU Member States

Syntesrapport

Rapporten undersöker hur medlemsstaterna tillämpar EU-regler om återvändande av personer utan uppehållstillstånd

EMN Inform

Kortrapporten sammanfattar
resultat från studien om återvändande