Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Publicerade studier och rapporter 2016

Illegal employment of third-country nationals

Syntesrapport

Syntesrapporten beskriver hur EU:s medlemsstater arbetar med att förebygga och upptäcka illegalt arbete.

EMN Inform

Kortrapporten sammanfattar syntesrapportens viktigaste resultat och slutsatser.

Family Reunification of third-country nationals in the EU: National Practices

Nationell rapport

Denna studie undersöker regelverket och praxis för familjeåterförening för tredjelandsmedborgare i Sverige

Syntesrapport

Rapporten ger en jämförbar överblick av reglerna rörande familjeåterförening for tredjelandsmedborgare i EU:s medlemstater.

EMN Inform

Rapporten är en kort sammanfattning av syntesrapportens huvudsakliga resultat.

 


The Return of Rejected Asylum Seekers: Challenges and Good Practices

Nationell rapport

Rapporten beskriver det svenska regelverket kring återvändande av asylsökande som har fått avslag.

Syntesrapport

Rapporten undersöker hur EU-medlemsstaterna arbetar med att återvändanda asylsökande so fått avslag.

EMN Inform

Rapporten är en kort sammanfattning av syntesrapportens resultat.

Resettlement in Sweden and Europe – what works

Nationell rapport

En överblick av de utmaningar och lösningar som finns för vi­darebosättning av flyktingar och andra personer som behöver skydd i EUs medlemsstater och Norge.

Syntesrapport

Rapporten ger en jämförbar överblick av det politiska förfarandet och funktionaliteten av vidarebosättning i EU:s medlemstater.


EMN Inform

Rapporten är en kort sammanfattning av de huvudsakliga politiskt relevanta resultaten för vidarebosättning i EU:s medlemstater.

 


Statelessness in the EU

Bild på pass

EMN Inform

Rapporten undersöker situationen för statslösa personer i EU:s medlemsstater.