Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

EMN Bulletin

EMN Bulletin utkommer fyra gånger per år och tar framför allt upp nyheter och händelser på EU-nivå och i medlemsstaterna.

Bulletinerna ger beslutsfattare och andra utövare en översikt av den senaste utvecklingen och de senaste händelserna inom migrationsområdet, inklusive bland annat information om migrationspolitik, statistik och nya publikationer inom EMN.

Publicerade EMN Bulletin