Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

EMN Bulletin

EMN Bulletin utkommer fyra gånger per år och tar framför allt upp nyheter och händelser på EU-nivå och i medlemsstaterna. De ger beslutsfattare och andra utövare en översikt av den senaste utvecklingen och de senaste händelserna inom migrationsområdet, inklusive bland annat information om migrationspolitik, statistik och nya publikationer inom EMN.

Publicerade EMN Bulletin

Här kan du läsa och ladda ner EMN Bulletin från 2018 och framåt.

Edition 29PDF (oktober–december 2019)

Edition 28PDF (juli–september 2019)

Edition 27PDF (april–juni 2019) 

Edition 26PDF (januari–mars 2019)

Edition 25PDF (oktober–december 2018)

Edition 24PDF (juli–september 2018)

Edition 23PDF (april–juni 2018)

Edition 22PDF (januari–mars 2018)

Bulletinen finns även att ladda ned på EMN:s europeiska webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.