Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

EMN Bulletin

EMN Bulletin utkommer fyra gånger per år och tar framför allt upp nyheter och händelser på EU-nivå och i medlemsstaterna. De ger beslutsfattare och andra utövare en översikt av den senaste utvecklingen och de senaste händelserna inom migrationsområdet, inklusive bland annat information om migrationspolitik, statistik och nya publikationer inom EMN.

Publicerade EMN Bulletin

Här kan du läsa och ladda ner EMN Bulletin från 2017 och 2018.

Edition 26PDF (januari-mars 2019)

Edition 25PDF (oktober-december 2018)

Edition 24PDF (juli-september 2018)

Edition 23PDF (april-juni 2018)

Edition 22PDF (januari-mars 2018)

Edition 21PDF (oktober-december 2017)

Edition 20PDF (juli-september 2017) 

Edition 19PDF (april-juni 2017)

Edition 18PDF (januari-mars 2017)

Bulletinen finns även att ladda ned på EMN:s europeiska webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Asylum applications in the EU-28, January 2016 - December 2017

Figure 1a, EMN Bulletin edition 22.

Graf som visar antalet asylsökande i EU mellan 2016 till 2017