Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

EMN:s ordlista inom asyl och migration

En ordlista (glossary) inom områdena asyl och migration har utvecklats av en arbetsgrupp inom det europeiska migrationsnätverket EMN.

Avsikten med ordlistan är bland annat att öka jämförbarheten mellan EU:s medlemsstater genom användandet av gemensamma termer och definitioner. Orden finns på flertalet av EU-ländernas språk.
 
Ordlistan kommer också att tjäna som underlag vid utvecklingen av en EMN tesaurus i syfte att underlätta strukturerad sökning av dokument i EMN:s informationsutbytessystem.
 
Ordlistan är ett levande dokument som kommer att kompletteras med nya termer samt justeringar av definitioner, och uppdateringar kommer att publiceras vartefter.

En första upplaga av ordlistan blev klar januari 2010. Flera uppdateringar har sedan dess genomförts och nya upplagor (2.0 och 3.0) gavs ut i januari 2012 och december 2014.

EMN Glossary 3.0 »PDF

EMN Glossary 2.0 »PDF

EMN Glossary (webbversion) »länk till annan webbplats

 

Ord om migration

Foldern riktar sig till dig som vill lära dig mer om migrationsfrågor, till exempel i arbetet eller i skolan, och kan användas som en enklare ordlista.

Ord om migrationPDF (webbversion)

Ord om migrationPDF (för egen utskrift)

Du kan beställa foldern färdigtryckt genom att mejla emn@migrationsverket.se.