Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Uppdaterad och omarbetad ordlista om asyl och migration

EMN har publicerat en ny version av ordlistan Asylum and Migration Glossary. Den nya upplagan innehåller mer än 460 termer inom asyl och migration, varav flera är nya eller har reviderats för att förbättra tydlighet och jämförbarhet.

Uppslagsorden och definitionerna av termerna är på engelska medan själva termerna finns översatta till alla EU-språk samt norska.

Ordlistan är användbar för alla som sysslar med asyl och migration inom till exempel myndigheter, forskning, frivilligorganisationer och media.

Syftet med ordlistan är att underlätta förståelsen av termer och definitioner mellan EU:s medlemsstater.

Här kommer du till vår sida för EMN:s ordlista