Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Ny syntesrapport om förvar

I en ny syntesrapport undersöker EMN förvar och alternativ till förvar i EU-medlemsstaterna. Studien är baserad på nationella rapporter från 26 länder.

I en ny syntesrapport undersöker EMN förvar och alternativ till förvar i EU-medlemsstaterna. Studien är baserad på nationella rapporter från 26 länder och visar att medlemsstaterna använder dessa tvångsåtgärder i olika hög grad och att flera olika metoder förekommer för att undvika att ta migranter i förvar. Förvar används oftast för att säkerställa att migranter som måste lämna ett EU-land inte avviker och gömmer sig för att komma undan en utvisning. Förvarsinstrumentet används dock i vissa fall också för att underlätta för myndigheterna att fastställa en persons identitet. Som alternativa åtgärder till förvar använder medlemsstaterna metoder som t.ex. uppsikt, krav på att en utlänning inte får lämna ett visst geografiskt område, indragna pass och id-dokument, eller elektronisk övervakning. Sverige använder uppsikt som enda möjliga alternativ till förvar. Uppsikt används i så många som 23 medlemsstater.

Antalet personer som har tagits i förvar i Sverige har ökat under de senaste åren. Under 2013 togs 2 893 personer i förvar i Sverige. Men även antalet beslut om uppsikt har ökat (405 under 2013). Jämfört med de andra EU-staterna som undersöks i EMN-studien utmärker sig Sverige genom förhållandevis korta förvarsvistelser. Det genomsnittliga antalet dagar som personer med utvisningsbeslut togs i förvar i Sverige under 2013 var fem dagar. EU-genomsnittet var 40 dagar.

Studien innehåller också detaljerad information om hur förvaren ser ut i de olika länderna gällande t.ex. möjligheterna för förvarstagna person att ta emot besök och ha tillgång till olika former av stöd. Sverige har fem förvarsanläggningar medan Frankrike har 23, Tyskland 18 och några andra medlemsstater enbart en.

Klicka här för att komma till rapportenPDF.