Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Ny synresrapport om ensamkommande barn

EMN har publicerat en ny rapport, som går igenom situationen för ensamkommande barn i EU och Norge. Rapporten presenterar aktuell information och jämförbara uppgifter.

Majoriteten av de ensamkommande barn som ansöker om asyl i EU är pojkar (86 %) och resten är flickor. De flesta är mellan 16 och 17 år (65 %) och endast en liten andel är yngre än 14 år. De vanligaste ursprungsländerna är Afghanistan, Eritrea, Syrien, Somalia, Gambia och Marocko.

Antalet ensamkommande barn som ansöker om asyl i Sverige har som bekant ökat kraftigt under de senaste månaderna. Under årets första fem månader har fler än 3 100 ensamkommande barn ansökt om asyl här vilket innebär en ökning med 80 procent jämfört med samma period 2014.

Fyra fokusområden

I rapporten identifieras ett antal brister och utmaningar för att säkerställa att alla ensamkommande barn får samma typ av skydd. Rapporten tar också upp vissa brister i samarbetet och samverkan som sker mellan de olika myndigheter som arbetar med ensammankommande barn inom EU och Norge. Men rapporten belyser även goda rutiner och metoder för att stärka skyddet för ensamkommande barn som vissa medlemsländer har arbetat med de senaste åren.

Rapporten fokuserar särskilt på följande frågor:

  • Åtgärder för ensamkommande barn som inte befinner sig i asylprocessen.
  • Ensamkommande barn som avviker eller försvinner från boenden.
  • Åtgärder för att stödja övergången till vuxenlivet för ensamkommande barn som fyller 18 år.
  • Politik och praxis som gäller för ensamkommande barn som (frivilligt) återvänder.

Få uppgifter om ensamkommande barn som inte söker asyl

Antalet ensamkommande barn som anländer till EU (och Norge) som inte söker asyl är okänt. Endast ett fåtal medlemsstater kan lämna uppgifter om denna grupp. Det står dock klart att det 2013 fanns fler än 8 500 ensamkommande barn som inte sökt asyl. En stor del av dessa minderåriga hade anlänt till Italien, men många andra medlemsstater har också lämnat uppgifter om denna grupp. Sammanfattningsvis är det tydligt att det finns en stor brist på jämförbara uppgifter på det här området.