Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Ny studie om hur Sverige och andra EU-länder sprider information om frivilligt återvändande till migranter som saknar uppehållstillstånd

Flera av utmaningarna med informationsspridningen om frivilligt återvändande riktat till personer som inte har laglig rätt att vistas inom EU:s gränser är dessamma i samtliga medlemsstater. Även om mörkertalet på detta område är stort finns det indikationer på att olaglig vistelse ökar i många av länderna.  

Medlemsstaterna inom EU är angelägna om att utveckla strategier och metoder för att öka återvändandet för personer som inte har laglig rätt att vistas i länderna. Utmaningarna ligger till största del i hur och var man når personer som inte är i kontakt med landets myndigheter. Det är också en utmaning att få personerna att ta till sig informationen när de inte själv är villiga att återvända eller inte har förtroende för myndigheter eller andra aktörer.

Samtliga medlemsländer som deltar i EMN har svarat på samma frågor utifrån sitt eget lands situation och sammanställt en nationell rapport för ämnet. Övriga länders rapporter kan du hitta via EMN:s europeiska webbplatslänk till annan webbplats.

När de nationella rapporterna är klara sammanställer Europeiska kommissionen en syntesrapport för ämnet som sammanfattar läget i Europa. Syntesrapporten hittar du längst ner i denna artikel.

Situationen i Sverige

Rapporten ”Dissemination of information on voluntary return” undersöker hur migranter som inte har uppehållstillstånd i Sverige informeras om frivilligt återvändande. Migranter utan uppehållstillstånd inkluderar både tidigare asylsökande och de migranter som aldrig har sökt uppehållstillstånd.

Migrationsverket informerar om återvändande vid ett flertal tillfällen under asylprocessen. Informationen finns även tillgänglig på migrationsverkets och regeringens webbplatser samt via andra organisationer och frivilligorganisationer. Ingen av dessa myndigheter eller organisationer har dock utarbetat någon specifikt strategi för att nå de personer som befinner olagligt i landet.

Dissemination of information on voluntary returnPDF

Till syntesrapportenPDF

Om du har frågor om rapporterna eller EMN:s arbete är du välkommen att kontakta oss på emn@migrationsverket.se