Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Ny studie om egna företagare och investerare

EMN Sverige har publicerat sitt bidrag till EMN-studien “Admitting third-country nationals for business purposes”.

En ny EMN-studie undersöker de svenska reglerna, rutinerna och erfarenheterna som rör tre kategorier av människor som flyttar till, eller besöker, Sverige av affärsmässiga skäl – egna företagare, investerare och andra affärsmän. Ett särskilt fokus finns på medborgare från tredje land som kommer för att starta ett företag, köpa ett företag eller bli delägare i ett företag.

Sammantaget utgör kategorin egna företagare som immigrerar till Sverige från tredje land, i relation till den totala invandringen under senare år, en relativt liten grupp personer. Under 2013 utfärdade svenska myndigheter 300 förstagångs uppehållstillstånd av denna anledning. Vad gäller krav och villkor för inresa och vistelse för egna företagare är den svenska utlänningslagen relativt generös. Det finns t.ex. inga krav på att egna företagare skapar ett specifikt antal arbetstillfällen eller investerar en viss summa pengar.

Majoriteten är småföretagare

Uppehållstillstånd som beviljas egenföretagare i Sverige utfärdas i huvudsak till personer som startar eller köper små företag. Dessa sträcker sig över ett brett spektrum av branscher och typer av företag, t.ex. små uppstartsföretag inom IT-sektorn, specialiserade enmans konsultföretag, små restauranger och snabbmatsställen, pizzerior, verkstäder, bilverkstäder, små import-export företag som specialiserar sig på exotiska produkter, specialiserade hantverkare, m.m. Många egna företagare söker om uppehållstillstånd när de är utanför landets gränser men det är också vanligt att man söker när man redan befinner sig i Sverige. Ett exempel på det är internationella studenter som väljer att starta ett företag efter studierna eller arbetsmigranter som vill starta eget.

Investerare tillåts inga längre tillstånd

När det gäller kategorin investerare så finns det ingen tillförlitlig statistik eftersom svensk lag inte innehåller någon reglering för denna kategori av företagsrelaterad migration. Svenska myndigheter kan inte bevilja någon ett uppehålltillstånd för längre tid endast mot bakgrund av att personen ska investera, köpa företag eller fast egendom i Sverige. Uppehållstillstånd beviljas endast om personen köper minst 50 procent av ett företag och deltar i dess verksamhet. Investerare kan dock komma till Sverige för kortare vistelser med en Schengenvisering eller uppehållstillstånd för besök.

Antalet affärsresenärer ökar för varje år

För de kategorin övriga affärsmän som kommer till Sverige för kortare perioder, med Schengenvisering eller svensk D-visering, finns det statistik som visar att antalet affärsresenärer till Sverige ökar för varje år. Under 2013 beviljade svenska myndigheter mer än 51 500 Schengenviseringar av affärsskäl – nästan en tredjedel av det totala antalet Schengenviseringar. Förutom dessa Schengenviseringar utfärdade svenska myndigheter också nästan 200 nationella D-viseringar av affärsskäl.

Studien innehåller också en överblick över specifika kategorier av affärspersoner som nämns i internationella handelsavtalet GATS och beskriver vilka typer av uppehållstillstånd och/eller viseringar som dessa affärspersoner kan söka för att komma till Sverige.

Studien ”Admitting third-country nationals for business purposes” publiceras på engelska med en sammanfattning på svenska.