Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Ny rapport om migrationen över Medelhavet

EMN har publicerat en EMN Inform och Policy brief om migrationen över Medelhavet och sekundära förflyttningar av skyddssökande och irreguljära migranter inom EU.

EMN Inform sammanfattar nya initiativ på EU-nivå för att bättre hantera flyktingsituationen och beskriver trender i medlemsstaterna vad gäller antalet asylsökande som tas emot, likheter och skillnander mellan medlemsstaternas beslut i asylärenden samt sekundära förflyttningar av skyddssökande inom EU.

Informen innehåller även information om vidarebosättning av flyktingar till olika EU-medlemsstater och bistånd till länder i konfliktområden.   

En övergripande slutsats är att de medlemsstater i EU som har tagit emot många asylsökande under 2015 ofta också driver vidarebosättningsprogram och ger bistånd till transitländer.

Policy briefen innehåller även en del jämförande statistik och grafer om migrationen över Medelhavet och nya trender 2015.