Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Ny fokusstudie om tredjelandsmedborgare som flyttar inom EU

Den svenska EMN-kontaktpunkten har publicerat en ny nationell studie om tredjelandsmedborgare som flyttar inom EU. Studien kartlägger vilka nationella regler som gäller, samt omfattningen av denna rörlighet.

Rapporten är det svenska bidraget till en jämförande studie om tredjelandsmedborgare som flyttar inom EU ("Intra-EU Mobility of Third-Country Nationals"). Syftet med studien är att kartlägga vilka nationella regler som gäller i medlemsstaterna för tredjelandsmedborgare som vill flytta inom EU, och hur dessa regler skiljer sig åt från de förutsättningar för tredjelandsmedborgare som kommer till EU direkt från ett tredjeland och för EU-medborgare som flyttar mellan medlemsstaterna. Studien undersöker också i vilken omfattning sådan gränsöverskridande rörlighet inom EU sker.
 
Enligt den svenska delrapporten finns det i Sverige generellt inga eller bara marginella skillnader mellan rörlighetsreglerna för tredjelandsmedborgare som flyttar hit från ett annat EU-land och de som kommer hit från ett tredjeland. Alla tredjelandsmedborgare behöver uppehållstillstånd om de vill vistas i Sverige längre än tre månader, och var personen har bott innan spelar oftast ingen roll. Undantag från denna princip finns bara för tredjelandsmedborgare som har status som "varaktigt bosatta" i ett annat EU-land. För denna grupp är det lättare att flytta till Sverige och få uppehållstillstånd här, men det är en förhållandevis liten grupp. Enbart 445 personer med denna status kom till Sverige 2011. Liknande lättnader kan i framtiden bli aktuella för tredjelandsmedborgare som har fått ett "EU-blåkort" för högkvalificerade arbetskraftinvandrare i ett annat EU-land och som vill flytta vidare till Sverige. Än så länge är det så kallade "Blåkortsdirektivet" dock inte genomfört i svensk lag.
 
Studien undersöker också i vilken omfattning tredjelandsmedborgare faktiskt flyttar från andra EU-stater till Sverige. Statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) analyseras i rapporten och visar att totalt 2 156 tredjelandsmedborgare flyttade till Sverige från annat EU-land under 2011. Antalet har ökat de senaste åren, 2007 var det bara 1 656 personer. 2012 var kinesiska, afghanska och indiska medborgare de största nationaliteterna bland tredjelandsmedborgarna som kom till Sverige från annat EU-land, och de flesta bodde i Italien, Spanien och Danmark innan de flyttade hit. Jämfört med det totala antalet tredjelandsmedborgare som kom till Sverige under 2011, är andelen som flyttat hit från annat EU-land dock liten, 4,5 procent. De allra flesta invandrare från tredjeland verkar alltså komma till Sverige direkt, utan att ha bott i ett annat EU-land innan. Utöver statistiken från SCB finns nästan inga källor som kan ge information om EU-intern rörlighet av tredjelandsmedborgare.

Klicka här för att komma till rapportenPDF.