Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Ny fokusstudie om mottagningssystemet för asylsökande

Den svenska EMN-kontaktpunkten har publicerat en ny nationell studie om mottagningssystemet för asylsökande.
Rapporten är det svenska bidraget till en jämförande studie om mottagningssystemen för asylsökande i de olika medlemsstaterna. Studien beskriver, ur ett effektivitets-, kvalitets- och flexibilitetsperspektiv, hur mottagningssystemet är organiserat och vilka förmåner en asylsökande har rätt till. I studien ingår också att beskriva vilka påfrestningar som systemet har utsatts för de senaste åren och hur man har mött dessa.

Detta är EMN:s andra studie för 2013. En syntesrapport är planerad att bli klar under hösten.

Klicka här för att komma till rapporten.