Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Ny EMN-studie om startups och innovativa entreprenörer

EU-länderna har genomfört en studie på temat ”Migratory pathways for start-ups and innovative entrepreneurs in the EU”.

Studien tittar regelverken för att ta emot startup-grundare och innovativa entreprenörer som är tredjelandsmedborgare liksom eventuella åtgärder för att underlätta för företagare i denna grupp att stanna i EU-länderna. Villkoren och reglerna för mottagandet av anställda vid startup-företag undersöks också. Den kartlägger även utmaningar och goda exempel som rapporterats från branschföreträdare och andra aktörer. Därutöver diskuterar den det allmänna näringslivsklimatet för nyföretagande och vilka eventuella åtgärder som vidtagits för att locka startup-grundare och innovativa entreprenörer från utanför EU. Studien beskriver också det nationella ekosystemet för startups. Slutligen tittar den på hur den offentliga- och politiska debatten om dessa invandrade nyföretagare har utvecklats och om det finns planer på kommande förändringar av regelverket.

Den svenska rapporten visar bland annat att det finns ett välutvecklat ekosystem för startups i Sverige. Både privata och offentliga aktörer underhåller systemet. Inkubatorer och andra stödåtgärder finns på många platser i landet och flera universitet har innovationsbyråer. Villkoren för att ta emot startups från utanför EU har framför allt diskuterats i politiska kretsar och i näringslivssammanhang. En del aktörer har argumenterat för att Sverige ska införa en talangstrategi eller till exempel ett särskilt uppehållstillstånd för startups och innovativa entreprenörer. I nuläget finns ingen särskild lagstiftning; startup-grundare från utanför EU får ansöka om uppehållstillstånd som andra egna företagare. Enligt Migrationsverkets bedömning används lagrummet för egna företagare normalt inte av startups. Startups i Sverige kan anställa personer från utanför EU såsom andra företag. Ett startup har ingen rättslig definition i Sverige och det finns ingen officiell statistik över i vilken utsträckning tredjelandsmedborgare är verksamma i startups. Troligen kommer startup-grundare från utanför EU initialt till Sverige genom andra lagliga vägar såsom arbetstagare, familjeåterförening eller kanske framför allt som internationella studenter.

Varje land som deltar i EMN skriver sin egen nationella rapport utifrån en gemensam mall. EMN producerar sedan en jämförande syntesrapport.

Den svenska delstudien finns att ladda ner här. Studien är skriven på engelska men innehåller en sammanfattning på svenska.