Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Ny EMN-studie om flyktingsituationen 2014-2016

EU-medlemsstaterna och Norge genomför just nu en studie på
temat ”The changing influx of asylum seekers in 2014-2016: Member States’
responses.”

Studien ska på ett objektivt och jämförande sätt undersöka
hur länderna har påverkats av det kraftigt ökande antalet asylsökande under
perioden 2014-2016. Inom ramen för studien undersöker EMN bland annat åtgärder
för att öka kapaciteten i mottagandesystem och påskynda prövningen av
asylansökningar samt satsningar inom områdena integration och återvändande.

Från 2011 till 2014 upplevde Sverige ett gradvis och starkt
ökande antal asylsökande, med säsongsvisa toppar under sommarmånaderna.
Mottagningssystemet för asylsökande var ofta under press eftersom upphandlingen
av ytterligare boende var en utmaning för Migrationsverket då efterfrågan var
hög men tillgången begränsat. Under hösten 2015 uppgick antalet nya asylsökande
till en helt ny rekordnivå med cirka 100 000 personer som sökte asyl under bara
tre månader (september, oktober och november 2015). Under 2016 och 2017
minskade antalet nya asylsökande drastiskt.

Studien går igenom tillfälliga åtgärder som Migrationsverket
vidtog för att hantera situationen men även lag- och praxisändringar av mer
bestående karaktär.

Varje land som deltar i EMN skriver sin egen nationell
rapport utifrån en gemensam mall. EMN producerar sedan en jämförande
syntesrapport.

Den svenska delstudien finns att ladda ner här.
Studien är skriven på engelska men innehåller en sammanfattning på svenska.