Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Ny EMN-rapport om förvar och alternativ till förvar

EMN Sverige har nu publicerat det svenska bidraget till EMN-studien "The use of detention and alternatives to detention in the context of immigration policies". Studien beskriver under vilka omständigheter tredjelandsmedborgare får tas i förvar i Sverige samt alternativ till förvar.

Studien kommer fram till att förvar används oftast med stöd av utlänningslagens grund ”för att förbereda eller genomföra verkställigheten av ett beslut om avvisning eller utvisning”. De flesta som tas i förvar är personer som har fått avslag på sin asylansökan och som inte vill lämna Sverige självmant. Förvar kan i vissa fall också användas då en utlännings identitet är oklar. Rapporten visar att antalet personer per år som har tagits i förvar har ökat varje år sedan 2009. Under 2013 placerades totalt 2 893 personer i förvar. Ungefär hälften av dessa var asylsökande med avslag. En annan stor grupp var personer som skulle överföras till en annan stat inom ramen för Dublinförordningen. Det genomsnittliga antalet dagar som dessa personer tillbringade i förvar minskade från ca 13 dagar 2009 till 5 dagar 2013.  Det finns totalt fem förvarsanläggningar i Sverige. De ligger i Gävle, Märsta, Flen, Kållered och Åstorp. Alla drivs av Migrationsverket.

Svensk lagstiftning erbjuder endast  ett möjligt alternativ till förvar: uppsikt. Uppsikt innebär att utlänningen är skyldig att på vissa tider anmäla sig hos polismyndigheten på orten eller hos Migrationsverket. I ett beslut om uppsikt får utlänningen också åläggas att lämna ifrån sig sitt pass eller annan legitimationshandling. Jämfört med förvar används uppsikt mer sällan. Under 2009 ålades 288 personer uppsikt, 2013 var det 405 personer. Uppsikt anses vara en mindre ingripande åtgärd för den enskilde.

Den svenska rapporten kommer att ingå i en europeisk ”syntesrapport” som jämför olika nationella regler och erfarenheter med förvar och alternativ till förvar inom EU och Norge. Syntesrapporten förväntas bli klar innan årsskiftet.

Läs den svenska rapporten här.PDF