Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Nya EMN-landfaktablad för 2016 (country factsheets)

Den svenska EMN-kontaktpunkten har nu publicerat det nationella landfaktabladet för 2016. Sammanställningen ger kortfattad fakta om den politiska och legala utvecklingen inom migrations-, asyl-, och integrationsområdet i Sverige samt relevant statistik.

Landfaktabladet, som publiceras på engelska, informerar bland annat om den tillfälliga lagen som begränsade
möjligheten för asylsökande att få uppehållstillstånd i Sverige, införandet av gränskontroller, Sveriges utökade flyktingkvot samt nya satsningar inom integrationsområdet. Antalet asylsökande som kom till Sverige sjönk från nästan 163.000 år 2015 till 28,939 under 2016. I landfaktabladet sätts denna utveckling i relation till övriga EU.

Country factsheet innehåller även statistik om bland annat beviljade uppehållstillstånd, beviljade viseringar, ensamkommande barn, vidarebosättning och återvändande.

Country factsheet Sweden 2016 hittar du här

På EMN:s europeiska webbplats hittar du landfaktablad för ett antal andra EU-medlemsstaterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster