Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Nätverkskonferens 2018

Den 15 november 2018 arrangerade EMN:s svenska kontaktpunkt sin årliga nätverkskonferens på temat “Changing Realities of Migration and Asylum”.

Syftet med konferensen var att identifiera aktuella trender och nya mönster vad gäller migration och asyl i Europa. Talarna diskuterade vad som hade förändrats sedan flyktingsituationen hösten 2015 och hur utvecklingen av antalet asylsökande relaterar till lag- och policyförändringar i EU-medlemsstaterna och på EU-nivå.

Konferensen baserades på två aktuella studier från EMN – ”Changing influx of asylum seekers (2017/2018) och ”Impacts of visa liberalisation”.

Mer information om konferensen och talarnas presentartioner hittar du här.