Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Nätverkskonferens 2017

Den 12 maj 2017 arrangerade EMN:s svenska kontaktpunkt tillsammans med Delegationen för migrationsstudier (Delmi) en nätverkskonferens i Stockholm på temat "Family reunification in Sweden and Europe – state of play and lessons for the future”.

Temat för konferensen var kopplat till en av studierna som EMN genomförde under 2016 – "Family Reunification of third-country nationals in the EU: National Practices". Anhöriginvandringen till Sverige, Danmark och Norge studeras också i ett forskningsprojekt hos Delmi under 2017. I fokus för det projektet står de policyförändringar som ägt rum i Skandinavien under de senaste 15–20 åren. Hur, varför och med vilka konsekvenser försöker stater reglera invandringen av familjemedlemmar? Rapporten från Delmi beräknas utkomma hösten 2017.

Rapport från konferensen och alla talarbidrag