Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Nätverkskonferens 2014

Den 8 oktober 2014 höll EMN:s svenska nationella kontaktpunkt en nätverkskonferens i Stockholm på temat "Unaccompanied minors – Swedish and European perspectives".

Temat för konferensen var kopplat till en av studierna som EMN genomför under 2014 – "Policies, practices and data on unaccompanied minors in 2014". Syftet med konferensen var att titta på det svenska mottagandet av ensamkommande barn och att jämföra detta med några andra europeiska länder.

Du hittar mer om konferensen, inklusive alla talarbidrag, här.