Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Nätverkskonferens 2013

Den 7 maj 2013 höll EMN:s svenska kontaktpunkt en nätverkskonferens i Stockholm på temat "Reception systems for asylum seekers — a comparative perspective".
Temat för konferensen var kopplat till en av studierna som EMN genomför under 2013 — "The Organisation of Reception Facilities for Asylum Seekers in different Member States". Syftet med konferensen var att analysera det svenska mottagningssystemets styrkor och svagheter, och att jämföra mottagandet av asylsökande i Sverige med systemen i några andra EU-medlemsstater som också tar emot många asylsökande.

Du hittar mer om konferensen, inklusive alla talarbidrag, här.