Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Migrations- och asylåret 2013 sammanfattas i ny EMN-policyrapport

Den svenska EMN-kontaktpunkten har nu publicerat den nationella policyrapporten för 2013. I rapporten framgår bland annat att mer än 116 000 personer fått arbets- och uppehållstillstånd i Sverige under 2013, en ökning med cirka fem procent jämfört med 2013.

I de årliga EMN-policyrapporterna redovisas och analyseras den huvudsakliga politiska och juridiska/legala utvecklingen samt statistiska trender inom migrations- och asylområdet under det gångna året. Läsare inom- och utomlands som vill lära sig om de viktigaste utvecklingarna i Sverige 2013 och bakgrunderna till dessa kan med denna rapport snabbt få en allmän överblick.

I den nya rapporten, som publiceras på engelska, framgår bland annat att mer än 116 000 personer fått arbets- och uppehållstillstånd i Sverige under 2013. Det är en ökning med cirka fem procent jämfört med året innan och den högsta årssiffran hittills sedan EMN:s rapportserie började 2004. Ökningen berodde mest på att fler asylsökande kom till Sverige och fick skydd. Gällande lagstiftning och praxisändringar framhåller rapporten Migrationsverkets beslut att i normalfallet bevilja asylsökande från Syrien permanent uppehållstilstånd samt genomförandet av EU:s ”blåkortsdirektiv” för högkvalificerade arbetskraftsinvandrare och direktivet om minimistandarder för sanktioner och åtgärder mot arbetsgivare för tredjelandsmedborgare som vistas olagligt (”sanktionsdirektivet”).

Läs hela rapporten här.PDF