Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Konferens om studentmigration

EMN kommer att i oktober arrangera en europeisk konferens om studentmigration på Cypern i samband med det cypriotiska ordförandeskapet.
Internationella studenter har varit ett genomgående tema inom EMN under året och kommer att vara temat även för EMN:s årliga europeiska konferens som hålls 29-30 oktober. Det var även temat för den svenska nationella konferensen som hölls i Stockholm i april i år. Den europeiska konferensen med titeln "Immigration of International Students to the EU" kommer att hållas på Cypern i samband med det cypriotiska ordförandeskapet.
 
Under året har EMN arbetat på en stor studie om internationella studenter och de nationella studierna är snart färdiga och vissa av dessa kommer att presenteras på konferensen, bland annat den svenska. Andra punkter under konferensen rör hur man attraherar internationella studenter och maximerar de positiva effekterna av denna typ av migration. Allt i en förhoppning att öka kunskapen hos beslutsfattare inför den eventuella revisionen av EU:s studerandedirektiv.