Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Konferens om det gemensamma europeiska asylsystemet

Det gemensamma europeiska asylsystemet diskuterades i Nederländerna. En rapport från konferensen har nu publicerats.
Den 24 april 2013 deltog Sveriges EMN-kontaktpunkt i en konferens om det gemensamma europeiska asylsystemet som den nederländska kontaktpunkten arrangerade i Haag. Företrädare för Nederländerna, Italien, Polen och Sverige diskuterade hur EU-lagstiftning inom asylområdet har påverkat nationell praxis och vilka utmaningar medlemsstaterna och EU står inför. Från Sverige deltog utöver Migrationsverket också Justitiedepartementet i denna konferens.

Rapporten från konferensen finns tillgänglig här till höger.