Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Inbjudan till konferens

Den 8 maj 2019 arrangerar EMN Sverige en internationell konferens om internationella studenter.

Konferensens syfte är diskutera hur olika aktörer arbetar med att attrahera och välkomna internationella studenter i Sverige. Vi ställer oss frågan: Vad gör Sverige attraktivt som destination för studier? Olika lärosäten samt myndigheter och studenter kommer att berätta om deras arbete och erfarenheter. Vi kommer även att diskutera vad andra EU-länder gör inom detta område. Konferensen är kopplad till en pågående EMN-studie på temat ”Attracting and retaining international students in the EU”.

Här kan du läsa inbjudan och programmetPDF