Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Fyra EMN-studier under 2014

EMN-studierna 2014 kommer att fokusera på återvändande, ensamkommande barn, samt affärsrelaterad invandring. Den första studien handlar om förvar och det svenska bidraget kommer att publiceras här på webbplatsen i maj.

Under första halvåret 2014 kommer EMN att fokusera på frågor rörande återvändande. Den första studien kommer att handla om förvar och alternativ till förvar. Studien ska bland annat visa vilka grupper av migranter som får tas i förvar i de olika länderna och vilka alternativ som finns (t.ex. uppsikt, elektronisk övervakning). I den andra studien ska EMN analysera hur återinreseförbud och återtagandeavtal fungerar i praktiken och hur dessa instrument påverkar migrationen.

Senare i år ska EMN producera en studie om ensamkommande barn. Studien är tänkt som en uppdatering av en större EMN-studie som genomfördes 2009. I Sverige har antalet ensamkommande barn som söker asyl ökat avsevärt sedan förra studien, samtidigt som det kommit ny lagstiftning och vissa praxisförändringar.

Årets sista studie handlar om ”business-related immigration”. Studien ska bland annat analysera nationella regelverk och praxis gällande tredjelandsmedborgare som vill komma till EU och starta företag eller investera pengar.

De svenska bidragen till årets studier kommer att innehålla en beskrivning och analys av gällande lag och praxis i Sverige samt aktuell statistik inom respektive temaområde. Om du vill komma i kontakt med oss angående någon av dessa studier är du välkommen att höra av dig till oss på emn@migrationsverket.se.