Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Europeiska migrationsnätverket firar 10-års jubileum

Europeiska migrationsnätverket, EMN, etablerades den 14 maj 2008. Under de senaste tio åren har EMN levererat uppdaterad, jämförbar och objektiv information om migration och asyl inom EU och därigenom bidragit till beslutsfattande och till den allmänna debatten.

EMN har producerat jämförande analyserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster inom en lång rad ämnen som spänt över många aspekter av migration och asyl, från arbetskraftsmigration, till integration, familjeåterförening, internationellt skydd, trafficking och återvändande.

Varje år har EMN:s årliga rapport om migration och asyl gett en sammanfattning och analys av de viktigaste policyförändringarna och av statistiska trender på EU och nationell nivå.

EMN har också bistått politiska beslutsfattare med information genom att samla in information om migration och asyl genom EMN:s system för ad-hoc frågorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

EMN:s ordlistalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Glossary) över migrations- och asyltermer ger jämförbara översättningar av relevant terminologi på de flesta av de officiella EU-språken och norska.

10-års jubileumskonferens

För att fira 10-års jubiléet organiserar EMN en 10-års jubileumskonferens på temat ”Understanding Migration in the EU: past, present, futurelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster” i Bryssel den 15 maj 2018.

Konferensen uppmärksammar vad EMN har uppnått under det senaste decenniet. Den ger en möjlighet för att stimulera debatten mellan viktiga intressenter och samarbetspartners om de viktigaste frågorna och utmaningarna inom områdena migration och asyl, för beslutsfattare och praktiker, såväl som reflektion kring vad vi lärt oss och hur detta kan användas för att skapa framtidens policy.

Konferensen ska också diskutera hur EMN kan maximera sitt bidrag till den pågående förbättringen av migrationspolicy och praxis inom EU. Seniora talare i framkant inom migrations- och asylpolitik och forskning kommer att dela med sig av sina perspektiv för att skapa en balanserad debatt.

För att understödja dessa bidrag finns en rik källa av information samlad i den senaste EMN Annual Report on Migration and Asylum, som presenterar de senaste utvecklingarna och statistiken inom alla områden inom migration och asyl. En ny publikation, Understanding Migration in the European Union. Insights from the European Migration Network 2008-2018, som lanseras på konferensen, summerar EMN:s arbete under det senaste decenniet.

Mer material med anledning av EMN:s 10-års jubileum