Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

EMN Sverige-konferens "Unaccompanied minors – Swedish and European perspectives"

Den 8 oktober 2014 arrangerar EMN Sverige en internationell konferens om ensamkommande barn.

Sveriges kontaktpunkt för Europeiska Migrationsnätverket (EMN) genomför under 2014 en studie om ensamkommande barn. Studien görs parallellt i alla länder som deltar i EMN och riktar sig till EU-kommissionen, politiska beslutsfattare i medlemsstaterna och den intresserade allmänheten. I samband med arbetet med studien anordnar vi en internationell konferens om ensamkommande barn den 8 oktober 2014 i Stockholm

Syftet med konferensen är att identifiera och diskutera utmaningar kring asylprocessen och mottagandet av ensamkommande barn i Sverige utifrån olika perspektiv och att jämföra erfarenheter från några andra europeiska länder (Norge, Irland, Österrike och Italien).

Härmed vill vi hjärtligt bjuda in det nationella EMN-nätverket och intresserade personer från statliga myndigheter, kommuner och landsting, departement, frivilligorganisationer, forskningsinstitutioner och andra aktörer till denna konferens. Inbjudan får gärna spridas vidare.

Konferensen hålls på engelska. Antalet platser är begränsat. Om intresset överstiger konferenslokalens kapacitet kommer vi att tillämpa regeln "först till kvarn". EMN står för konferenskostnaden, inklusive lunch och fika.