Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

EMN Sverige konferens: Resettlement in Sweden and Europe – what works?

Den 13 oktober 2016 anordnar EMN Sverige sin nationella nätverkskonferens om vidarebosättning i Stockholm.

Konferensen är en plattform för att dela och diskutera resultaten av en jämförande studie om vidarebosättning som har genomförts i 24 länder som deltar i European Migration Network (EMN).

Sverige har tagit emot vidarebosatta flyktingar (kvotflyktingar) i många år, ända sedan 1950-talet, och är därmed ett av det mest erfarna EU-länderna vad det gäller vidarebosättning. Konferensen kommer att jämföra olika nationella strategier och initiativ och även ge en sammanfattning av möjliga vägar framåt, som ett gemensamt ramverk för vidarebosättning för EU.

Ett preliminärt program för konferensen och information om hur du anmäler dig hittar du här.PDF
Det finns ett begränsat antal platser.