Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

EMN:s svenska webbplats

Den svenska kontaktpunkten för det europeiska migrationsnätverket, EMN, lanserar nu en svensk webbplats med information om arbetet inom EMN.
På den svenska webbplatsen presenterar vi information om EMN, både på europeisk och svensk nivå.

Vi informerar löpande om de senaste publikationerna, både nationella rapporter ur svenskt perspektiv och syntesrapporter för alla medlemsländerna.

För mer specifika migrations- eller asylpolitiska angelägenheter hittar du jämförbar information genom sammanställningar av så kallade ad hoc-frågor.

Vi kommer även att löpande informera om gjorda eller kommande aktiviteter.