Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

EMNs seminarium om statslöshet:

Addressing Statelessness in the European Union

EMN är en plattform för Kommissionens arbete med statslöshet. Som en del i detta arbete hölls i Bryssel ett seminarium som arrangerades av EMN i samarbete med UNHCR och European Network on Statelessness.

Bland talarna märktes, förutom representanter för
arrangörerna, representanter från Malta (nuvarande ordförandeland), Luxemburg
(under vars ordförandeskap initiativet togs och som nu är drivande för arbetet
inom EMN), UNICEF, Kommissionen och Europaparlamentet.

Den första panelen fokuserade på vikten av att identifiera
statslösa personer och se deras behov. Flera länder har infört en fristående
process för att personer ska kunna få sin statslöshet fastslagen och Ungern
redogjorde för sina erfarenheter av detta.

Den andra panelen handlade om vikten av att se till att barn
inte behöver bli statslösa, en risk som ökar i takt med att antalet migranter
ökar. Det framhölls här att det aldrig är i barnets intresse att vara
statslöst!

Seminariet avslutades med att Kommissionen betonade vikten
av att arbetet fortsätter och blir mer konkret för att man ska kunna bidra till
att uppfylla UNHCRs mål att ingen ska vara statslös år 2024. EMN kommer att
fortsätta att bidra till detta arbete genom att ta fram mer fakta om
statslöshet och en ny konferens planeras om ett år.

Här kan du läsa EMN inform om statslöshetPDF.