Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

EMNs nya landfaktablad (country factsheet)

Den svenska EMN-kontaktpunkten har nu publicerat det nationella landfaktabladet för 2015. Sammanställningen ger kortfattad fakta om den politiska och legala utvecklingen inom migrations- och asylområdet i Sverige, samt den senaste statistiken för 2015.

Den nya rapporten, som publiceras på engelska, informerar bland annat om återinförandet av gränskontroller och den nya tillfälliga lagen som begränsar möjligheten för asylsökande att få uppehållstillstånd i Sverige. Asylansökningarna i Sverige ökade kraftigt under hösten, framförallt under oktober och november, och antalet ensamkommande barn som sökte asyl steg från omkring 7 000 personer år 2014 till 35 000 under 2015.

Faktabladet tar även upp integrationspolitiken och berättar om ökade anslag till studiecirklar, svenskundervisning och idrottsföreningar samt olika åtgärder som ska hjälpa nyanlända att hitta jobb i Sverige. I statistikdelen hittar du bland annat siffror om asylbeslut, beviljade uppehållstillstånd, återvändande samt viseringar.

Country factsheet Sweden 2015 hittar du härPDF

På EMN:s europeiska webbplats hittar du övriga medlemsstaters landfaktabladlänk till annan webbplats