Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

EMN-policyrapport 2012 publicerad

Den svenska EMN-kontaktpunkten har nu publicerat den nationella policyrapporten för 2012. I rapporten framgår bland annat att drygt 111 000 personer fått arbets- och uppehållstillstånd i Sverige vid slutet av 2012, en ökning med 19 procent jämfört med 2011.
I de årliga EMN-policyrapporterna redovisas och analyseras den huvudsakliga politiska och juridiska/legala utvecklingen inom migrations- och asylområdet under det gångna året. Rapportserien går tillbaks till 2004, och från och med 2005 finns också europeiska syntesrapporter tillgängliga. De nationella rapporterna innehåller även information om migrationstrender, lagstiftnings- och politikutveckling på nationell nivå. Dessutom redovisas genomförandet av EU-lagstiftning.

Enligt den nya rapporten hade drygt 111 000 personer fått arbets- och uppehållstillstånd i Sverige vid slutet av året 2012. Det är den högsta årssiffran hittills och motsvarar en ökning med 19 procent jämfört med 2011. Rapporten visar bland annat på vilka grunder dessa tillstånd beviljades och vilka grupper som ökade mest. Gällande genomförande av EU-lagstiftning i Sverige belyser rapporten bland annat implementeringen av EU:s återvändandedirektiv.