Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

EMN-konferens "Reception systems for asylum seekers — a comparative perspective"

EMN Sverige arrangerar en nationell EMN-konferens om mottagningsfrågor, den 7 maj 2013 i Stockholm.
Sveriges kontaktpunkt för Europeiska Migrationsnätverket (EMN) genomför under 2013 en studie om mottagning av asylsökande i Sverige. Studien görs parallellt i alla länder som deltar i EMN och riktar sig till EU-kommissionen, politiska beslutsfattare i medlemsstaterna och den intresserade allmänheten. I samband med arbetet med studien anordnar vi en (inter)nationell konferens om mottagningsfrågor den 7 maj 2013 i Stockholm. Syftet är att identifiera och diskutera mottagningssystemets nuvarande styrkor och svagheter samt möjliga förbättringar ur olika perspektiv, och att jämföra situationen i Sverige med mottagningssystem i några andra EU-medlemsstater som också har tagit emot många asylsökande (Belgien, Frankrike, Tyskland). 

Härmed vill vi hjärtligt bjuda in det nationella EMN-nätverket och intresserade personer från statliga myndigheter, kommuner och landsting, departement, frivilligorganisationer, forskningsinstitutioner och andra aktörer till denna konferens. Inbjudan får gärna spridas vidare.

Konferensen hålls på engelska. Antalet platser är begränsat. Om intresset överstiger konferenslokalens kapacitet kommer vi att tillämpa regeln "först till kvarn". EMN står för konferenskostnaden, inklusive lunch och fika.

Preliminärt konferensprogram och anmälningsblankett hittar du häröppnas i nytt fönster. Det finns för närvarande ett litet antal platser kvar. Vi tar emot anmälningar enligt "först till kvarn" senast fredag den 19 april.