Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

EMN-konferens om internationella studenter

Den 29-30 oktober hölls EMN:s årliga konferens i Paralimni, Cypern. Temat för konferensen var "Immigration of international students to the EU". Cypern var värd för konferensen eftersom landet just nu har ordförandeskapet i EU:s ministerråd.

Temat för konferensen valdes utifrån EMN:s arbetsprogram 2012. Migration av internationella studenter har varit temat för EMN:s huvudstudie i år. Den svenska nationella rapporten om invandring av internationella studenter har nu publicerats på den här webbplatsen.

I konferensen deltog bland annat EU-kommissionären Androulla Vassiliou som inom kommissionen är ansvarig för utbildning, kultur, flerspråkighet samt ungdom och två cypriotiska ministrar. Dessutom fanns representanter för EMN:s nationella kontaktpunkter, olika EU-myndigheter, forskningsinstitutioner, EU-parlamentet och nationella myndigheter på plats. Talare från EMN-kontaktpunkterna i Cypern, Frankrike, Italien, Polen och Norge presenterade preliminära resultat från sina respektive nationella rapporter om tredjelandsstudenter. Den svenska kontaktpunkten deltog i en annan panel där åtgärder för att höja EU:s attraktionsförmåga för internationella studenter diskuterades ("Measures to attract international students").

En annan viktig fråga som talarna och publiken flitigt diskuterade var internationella studenters rätt att arbeta under sin studietid i EU och efter avslutad examen. Det visade sig att medlemsstaterna har olika regelverk kring detta och öppnar sina arbetsmarknader i olika hög grad. Sverige är ett av få EU-länder där studenter får arbeta så mycket de vill under studietiden. Å andra sidan får man i många andra länder stanna kvar en viss tid efter examen för att söka efter jobb vilket inte är tillåtet i Sverige.

EU-kommissionen berättade om sina planer att lägga fram ett förslag på ett reviderat EU-direktiv om internationella studenter och forskare i början av nästa år. Frågor som diskuterades på konferensen och studien som EMN producerar ska användas som faktaunderlag till processen att utforma ny EU-lagstiftning gällande tredjelandsstudenter. Syftet med revisionen av direktivet är enligt kommissionen bland annat att undanröja hinder för tredjelandsstudenters rörlighet inom EU samt att påskynda processerna för ansökan om studieplatser och uppehållstillstånd.

Den svenska presentationen kan laddas ner här till höger. Här hittar du även en sammanfattning med slutsatser från konferensen. Övriga presentationer om internationella studenter som hölls på konferensen samt konferensprogrammet och bakgrundsinformation kan laddas ner från det cypriotiska EU-ordförandeskapets webbplats http://www.cy2012.eu/index.php/en/political-calendar/areas/justice-and-home-affairs/annual-european-migration-network-conference länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Konferensdeltagarna

Du kan förstora bilden ovan genom att klicka på den.