Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

EMN-konferens 2012

Den 18 april 2012 håller EMNs svenska nationella kontaktpunkt en nätverkskonferens på temat internationella studenter i Stockholm.
Villkoren för inresa och uppehåll för tredjelandsstudenter är ett ämne som står högt på dagordningen både i EU och i Sverige. På konferensen kommer företrädare för departement, myndigheter, lärosäten och andra organisationer till tals vilka på olika sätt arbetar med eller forskar kring tredjelandsstudenter.

Bakgrunden till konferensen är att EMN under första halvåret 2012 genomför en studie om lagstiftning och policy kring utländska studenter. Studien ska bland annat beskriva och analysera insatser som syftar till att underlätta invandringen av studenter samt kartlägga samarbeten mellan olika länder rörande studentutbyte. EMN ska också undersöka frågan om medlemsstaterna anser att invandringen av utländska studenter är en form av tillfällig migration eller om den nationella politiken är inriktad på att genom ett bra system för studerandemigration kunna försäkra sig om högutbildad arbetskraft även på längre sikt.
 
Syftet med EMN-konferensen är att den ska bidra till insamling av information, erfarenheter och synpunkter som behövs för Sveriges nationella EMN-studie och ge relevanta aktörer på området ett tillfälle till informationsutbyte. Konferensen äger rum den 18 april på Norra Latin i Stockholm, och kommer att hållas på engelska.
 
Ett detaljerat program finns tillgängligt här till höger.