Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

EMN förklarar ord om migration i ny folder

Vad betyder egentligen migration och vem är flykting? Europeiska migrationsnätverket (EMN) har tillsammans med Migrationsverket tagit fram en folder som reder ut de vanligaste migrationsbegreppen.

Foldern riktar sig till den som behöver lära sig mer om migrationsfrågor, till exempel i arbetet eller i skolan, och kan användas som en enklare ordlista. Du kan beställa foldern genom att mejla emn@migrationsverket.se. Foldern finns även tillgänglig digitalt och för egen utskrift här.