Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

EMN-aktiviteter 2012

Under 2012 ska EMN förstärkas och utvecklas. EMN:s styrelse har beslutat om ett nytt arbetsprogram för 2012. Huvudstudien 2012 kommer att handla om invandringen av utländska studenter till EU.
Programmet understryker att nätverket ska vidareutveckla sin förmåga att leverera aktuell information om migration och asyl till politiska beslutsfattare i EU och i medlemsstaterna. Informationen som EMN tillhandahåller ska ha en ännu tydligare koppling till EU-institutionernas och medlemsstaternas behov — både när det gäller kortsiktiga prioriteringar och långsiktiga politiska mål. I det långa loppet ska EMN bli en plattform för att skapa uppmärksamhet och förmedla kunskap om politiska utvecklingar inom områdena migration och asyl.
 
EMN:s nationella kontaktpunkter kommer att skriva en huvudstudie under 2012 som kommer att handla om invandringen av utländska studenter till EU. Utöver detta kommer vi att jobba med två eller tre mindre studier (focussed studies) om ämnena falsk familjeåterförening respektive ID-handlingar i migrationsprocessen. Arbetet med den nationella policyrapporten (Annual Policy Report) fortsätter. En för året ny publikation kommer att bli en kvartalsrapport som ska beskriva utvecklingen under året inom politikområdena både ur ett policy- och statistiskt perspektiv.
 
Sveriges EMN-kontaktpunkt har nyligen utökat sin personal med en ny medarbetare på heltid med placering i Norrköping.