Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Ad hoc-fråga om uppehållstillstånd för asylsökande från Syrien och statslösa

I november 2013 ställde EMN Sverige en ad hoc-fråga till de övriga länder som deltar i EMN om uppehållstillstånd för asylsökande från Syrien och statslösa. Svaren har nu sammanställts och presenteras i en sammanfattning.

Syftet med förfrågan var att få en överblick över ländernas praxis med särskild fokus på

  • om, och i förekommande fall i vilken omfattning, asylsökande från Syrien och statslösa beviljas permanenta respektive tidsbegränsade tillstånd;
  • hur många syriska och statslösa sökanden som får avslag;
  • hur lång tid det tar mellan ansökan och beslut; och
  • om någon praxisändring skett under senare tid.

Till bakgrunden för frågan hör att Migrationsverket i september 2013 beslutade att asylsökande från Syrien i normalfallet ska beviljas permanenta uppehållstillstånd på grund av den rådande generella säkerhetssituationen i landet. Efter detta praxisbeslut ökade antalet asylsökande från Syrien (och statslösa) kraftigt och Sverige blev det primära mottagarlandet i EU för syrier och statslösa.

Av de 28 länder som deltar i EMN (alla EU-medlemsstater samt Norge, dock inte Danmark) har 18 besvarat frågan. Fyra länder (Österrike, Cypern, Frankrike och Irland) har bett om att deras svar inte offentliggörs.

Klicka här för att komma till sammanställningen (på svenska).PDF