Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Ad hoc-fråga om återvändande till Afghanistan

EMN Sverige har genom en ad hoc-fråga samlat in information om tvångsåtervändande till Afghanistan.

Ad hoc-frågan består av fem delfrågor som syftar till att kartlägga hur EU-medlemsstaterna och Norge arbetar med tvångsåtervändande av afghaner som fått avslag på sin asylansökan. Totalt har 17 länder besvarat frågorna. Svaren visar att nio av 17 länder verkställer tvångsutvisningar till Afghanistan. För en del av dessa länder finns även statistik om genomförda tvångsutvisningar under första halvåret 2017.

Sammanfattningen av svaren visar även att bifallsandelen för asylsökande från Afghanistan varierar mycket mellan de olika EU-medlemsstaterna och Norge. I Sverige ligger bifallsfrekvensen för afghanska asylsökande på 48
procent.

En sammanfattning av svaren (på engelska) finns att ladda ner härPDF

En sammanställning av svaren (på engelska) finns härPDF