Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Seminarier

Seminarierna ger tillfälle att samla olika aktörer inom migrationsområdet för utbyte av information och erfarenheter kring ett aktuellt tema.

Arbetskraftsinvandring till Sverige

16 december 2013, Stockholm

Ett 30-tal personer deltog i seminariet, bland annat från olika universitet, myndigheter och departement. Tidningen Arbetet har publicerat en nyhetsartikel om seminariet.